Kim Lock-Lorenzen

Instrument:
Bas (båndløs/båndet MusicMan StingRay)

Født 1961 i København. Bor i dag i Lammestrup ved Borup (midtsjælland).

Jeg kommer fra et hjem uden klaver, men med meget musik. Min farfar spillede mandola og min far banjo og klarinet. Selv startede min musikalske karriere på mandolin, da jeg gik i 3. klasse. Senere blev det til et kort møde med fars gamle banjo, men den passede ikke ind i tidens takter, og min første bas blev købt - en godt brugt halvakustisk østtysk Hoyer-bas.

Sammen med min lillebror Michael på guitar og trommeslageren Peter Rahbæk (senere forsanger i Dieders Lieder) dannede vi vores første garage-rock-orkester, som skiftede navn og 2.-guitarist nogle gange. "CPR-77" blev med Peter R.'s udtræden til "Collage" (ikke det samme som Oles "Collage"!), som udviklede sig til et 11 personers rock-funk orkester, der spillede på skoler og gymnasier på midtsjælland og i København. Samtidig spillede jeg rytmisk folkemusik i "Skjald", som var et ganske velkendt live-band i 80'erne. Det meste af 90'erne har jeg spenderet i forskellige øvelokaler og bl.a. været med i starten hos Nordlys og Musiksak, men så blev der igen sadlet om. "Bruno Jensen's Ballroom Dance Orchestra" ... et par år med optræden i smoking og med vals, standard latin mv. på programmet. Meget lærerigt men ... mit hjerte banker ikke så godt i vals. Da Ole så kom med tilbud om fast plads hos Kjærholt-Bregenborg, kunne jeg ikke sige nej. Senere kom 2 af mine gamle venner til ... resten af historien kan du finde rigt illusteret her på hjemmesiden.

 

Kim og lillebror Michael med vores første elektriske instrumenter

 

"CPR-77" - Kim synger ved skolefest på Borup Skole

 

"CPR-77" i Ringsted 3. maj 1982

 

"Collage" på Roskilde Katedralskole

 

"Collage" i Ringsted Medborgerhus

 

"Skjald" i Anlægspavilongen, Ringsted ... ja, gæt selv året.

 

"Bruno Jensen's Ballroom Dance Orchestra" i Hedehusene, 1998

top

Born 8th. June 1961 in Copenhagen. Today living in Lammestrup near Borup (Zealand).
I come from a home with no piano but lots of music. My grandfather played the mandola and my father banjo and clarinet (jazz). Personally I started my career as musician with a mandolin at the age of 9. Later I briefly played dad’s old banjo, but it didn’t fit in with the sound in the late 80s. I bought my first bass – an old halfacoustic East German build Hoyer bass.
Together with my younger brother Michael (guitar) and Peter Rahbaek (drums) we formed our first garage-rock-band ”CPR-77”. After Peter Rahbaek left for ”Dieters Lieder”, the band developed into an 11 member rock-funk orchestra playing at schools and clubs in Copenhagen and around Mid Zealand. In the meantime I also played bass in ”Skjald”, a fairly well known folkgroup in the 80s. Most of the 90s I spent in different non performing bands. I also joined in founding the folkbands ”Nordlys” and ”Musiksak”, but then it was time for musical changes again. ”Bruno Jensen’s Ballroom Dance Orchestra” ... some years performing in dinner jacket playing waltz, standard Latin etc. Highly educational ... but my heart does not beat for the waltz. Then Ole came with an offer I couldn’t turn down: me plying the bass with Kjærholt-Bregenborg. Later my two dear old friends Leif and Bjarne joined the band ... the rest of the story you’ll find in the Gallery.

top