Boris Jensen

Lead vocal

Instrument:
Tamborin m.v.

Jeg er født 1978 i Esbjerg, og har siden boet i Vestjylland, de seneste 5 år igen i Esbjerg. Jeg startede meget tidligt med at synge, jeg startede i kor i første klasse, og har siden sunget i gymnasiekor, diverse kirkekor, Esbjerg koncertkor og massevis af til lejligheden sammensatte kor. I gymnasiet snakkede jeg med en ældre elev, der ville søge ind på musikalsk grundkursus (MGK), der er et treårigt forberedelseskursus til konservatoriet, og det fik også mig til at søge ind. Jeg søgte ind med klassisk sang som hovedfag, med klaver som bi-instrument, og fik Vibeke Højlund som sanglærer.

På MGK var jeg i tre år, det var på det tidspunkt, at jeg kom ind som sanger i mit første band, "Backstreet Boris", som vi kaldte os, da vi til vores første koncert endnu ikke havde fundet et bedre navn! Der spillede jeg partymusik, rock, pop, Kim Larsen, Shu-bi-dua, Beatles, "Johnny B Good" etc. I samme periode kom jeg ind i koret ved Den ny Opera i Esbjerg, hvor jeg, også i mindre roller, var med til at opføre Maskarade, Orfeus i Underverdenen og Askepot. I år 2000 kom jeg så ind på Vestjysk Musikkonservatorium, hvor jeg efterhånden begyndte at kede mig med at synge klassisk musik. Dette førte til, at jeg, efter at have taget musiklærereksamen i 2004, slog fuldstændig over, og søgte ind på Aalborg Universitet Esbjerg, hvor jeg læser til civilingeniør i datateknologi.

Jeg hørte første gang om Bregenborg band i sommeren 2004, hvor jeg blev spurgt, om jeg ville være med, da bandet manglede en sanger. Jeg tog imod tilbuddet, og efter kun 2 øveaftener holdt vi den første koncert med mig til Tønder Festival i august 2004.

top

I was born in 1978 in Esbjerg, and have lived in western Jutland ever since, for the last 5 years once again i Esbjerg. I started singing at an early age, joining my school choir in first grade. Since then, I have sung in my high school choir, some church choirs, Esbjerg Concert Choir and a lot of ad-hoc choirs. In my high school years, I spoke to an elder student, who wanted to study at musikalsk grundkursus (MGK), which is a three-year preparatory course for the conservatory. I took the entrance exams and got in, majoring in classical singing, and minoring in classical piano, with Vibeke Højlund as my singing teacher.

During my three years at MGK, I joined my first band as a singer. We were known as "Backstreet Boris", having not been able to think up a better name, when the time arrived for our first concert! In this band I played party music, pop, rock, Beatles, Danish pop/rock-bands and so on. At about the same time, I also got involved with the New Opera in Esbjerg, singing in the choir and also in minor parts in stagings of Maskarade (Danish opera), Orpheus in the Underworld and Cinderella. In the year 2000 I got in to West Jutland Academy of Music, but I began to be bored with singing classical music, and after having taken my music teacher's exams in 2004, this led to a complete change of direction. I enrolled at Aalborg University Esbjerg, where I am currently studying to be an engineer in the field of data technology.

I first heard of Bregenborg Band in the summer of 2004, when I was asked, if I wanted to join, since they were short one singer. I took the offer, and after only 2 evenings of rehearsal, the band made its debut concert with me at Tønder Festival in August of 2004.

top